Boka Grundutbildning Permanent Makeup “Long Time Liner”

Grundutbildning med den exklusiva metoden Long-Time-Liner. Mycket goda möjligheter att få jobb direkt efter utbildningen och göra karriär. Kursen startar 1/9-17. Nästa tillfället 1/11-17. Vi jobbar i små grupper med max 5 elever i varje grupp. Passa på att anmäla dig nu. Begränsat antal platser. 

I grundutbildningen ingår: 10 dagars intensive grundutbildning+maskin inkl.10 nålar, 4 pigment, 2 liner för micropigmentering som ge möjlighet att pigmentera samtidig flera zoner. 


Basic training / education with the exclusive Long-Time-Liner. Very good opportunity to get job right after the training and do a career.

För mer info och frågor kontakta oss via +46 708 876 439 eller info@long-time-liner-sweden.se

 OBS! Nu har du möjlighet att finansera din utbildning inkl. maskin. Du kan dela betalningen med leasing upp till 60 månader med mycket förmånliga villkor och låg ränta tack vare det avtalet som Elite Time AB undertecknat med SVEA ekonomi. 

Vad är leasing?

Leasing ger dig en valfrihet att använda det egna kapitalet på ett effektivare sätt.
Varför skall man som kund binda upp sitt fria egna kapital, i utrustning, om det finns möjligheter att avkasta kapitalet bättre i den egna verksamheten?
Leasing är en form av långtidshyra där företaget fördelar kostnaden över tiden.
Svea Ekonomi (Svea) äger och företaget nyttjar objektet.
Efter avtalstidens slut vid leasing köper företaget loss aktuell utrust­ning till ett förutbestämt restvärde av finansierat belopp.

FÖRDELAR MED LEASING
• Säker finansiering – med utrustningen som säkerhet
• Finansiera upp till I00% med full nyttjanderätt
• Kostnaden är lätt att budgetera och kan enkelt anpassas till intäkterna
• Du behåller din likviditet och binder inte kapital i utrustningen
• Frigör driftskapital som kan användas till annat i verksamheten
• Hela leasingavgiften är avdragsgill, det vill säga den dras som en kostnad och företaget får lyfta hela momsen på hyran.
• Snabbare kostnadsredovisning av investeringen

IMG_4459

Fransstylist

För mer information och bokning kontakta oss via +46 708 876 439 eller info@long-time-liner-sweden.se. Välkommen att boka din plats!

category-images-semi-permanent-make-up-left